Pranav Kumar Yadav

Director

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वागत छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (Province Public Health Laboratory) प्रदेश सरकार कोशी प्रदेश अंतर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेको प्रयोगशाला हो । यो प्रयोगशालाले कोशी प्रदेश  भित्र रहेका सरकारी प्रयोगशालाहरु तथा अन्य विभिन्न प्रयोगशालाहरु संग सम्बन्ध तथा समन्वय राख्दछ । प्रयोगशालाले आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनकोलागी प्रचलित कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, निजि, सामुदायिक, सहकारी स्तरमा स्थापना हुने स्वास्थ्य संस्थामा आधारित प्रयोगशालाहरु तथा प्रयोगशाला सेवामात्र प्रदान गर्ने गरी स्थापना हुने प्रयोगशालाहरुको सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने मापदन्ड तथा स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाइ सरल, सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाइ प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरिय बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५।०९।१५ को निर्णय अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा १।१ वटा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति अनुरुप यस कोशी प्रदेशमा पनि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएको हो । विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १४  स्थित जतुवा रोड (धरान विराटनगर हाइवेबाट  पूर्व तर्फ) नया भवन निर्माण भई   हाल सञ्चालन भई रहेको छ । यस प्रयोगशालाको जनशक्ति तर्फ सांगठनिक संरचना अनुरुप ११ औं तहका १ जना, ९।१० औं तहका ३ जना, ७।८ औं तहका २ जना, ५।६।७ तहका २ जना,४।५।६ तहका १ जना गरी कुल ९ जनाको स्थायी प्राविधिक दरबन्दी रहेको छ । प्रशासन तर्फ १ जना ५।६ औं तह, र लेखा तर्फ १ जना ५।६ औं को स्थायी दरबन्दी रहेको छ । कार्यालय सहयोगी २ जना कार्यरत छन । प्रयोगशालाको नेतृत्व हाल  उप-प्रमुख मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट  (अधिकृत नवौं ) का श्री प्रणब कुमार  यादव ज्यू बाट मिति २०७९।९।२८ गते  देखि निमित्त निर्देशकको कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको छ । यस प्रयोगशालाको जम्मा ४ (चार) शाखाहरु रहेका छन् । (१) नसर्ने रोग प्रयोगशाला शाखा । (२) संक्रामक रोग प्रयोगशाला शाखा । (३) गुणस्तर नियन्त्रण तथा तालिम शाखा । (४) आर्थिक तथा प्रशासन शाखा ।